Benesta Acıbadem Sembolü

Proje Yönetimi Neden Önemli

13 Mart 2023 07:45

Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, büyük deprem üretme potansiyeli bulunan birden fazla aktif fay hattı mevcut. Bu yüzden de konut inşa ederken, depreme dayanıklı projeler geliştirmek son derece önemli. Sağlam bir yapı inşa edebilmenin ön koşulu ise doğru ve yönetmeliğe uygun bir proje hazırlamak ve bu projeyi birebir uygulamaktır. Bu yüzden de başarılı bir proje yönetimine gereksinim duyulur. 

İnşaat projeleri genellikle büyük ve karmaşık olurlar, birçok farklı disiplin ve paydaşın bir araya gelmesi önem arz eder. Bu nedenle, inşaat projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için etkili proje yönetim süreçleri gerekir. İşte inşaat projelerinde proje yönetiminin neden önemli olduğuna dair bazı nedenler:

  • Bütçe Kontrolü:

İnşaat projelerinin bütçeleri genellikle büyük olur ve bu nedenle bütçe yönetimi kritik önem taşır. İyi bir proje yöneticisi, bütçenin tutulmasını sağlamak için gereken önlemleri alır ve projenin tamamlanması için yeterli kaynakları tahsis eder.

  • Zaman Yönetimi:

İnşaat projeleri genellikle zaman duyarlıdır ve bir gecikme, projenin bütçesini ve son teslim tarihini olumsuz etkileyebilir. İyi bir proje yöneticisi, zaman yönetimi planlarını oluşturur ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlar.

  • Risk Yönetimi:

İnşaat projeleri birçok riskle karşı karşıya kalabilir. İyi bir proje yöneticisi, riskleri tanımlar, değerlendirir ve risk yönetimi planlarını uygular. Bu, projenin başarı şansını artırır ve beklenmedik durumlarla karşılaşma olasılığını azaltır.

  • İşbirliği:

İnşaat projeleri, birçok disiplin ve paydaşın bir araya gelmesini gerektirir. İyi bir proje yöneticisi, tüm paydaşların projenin hedeflerine ulaşması için işbirliği yapmasını sağlar. Bu, projenin tamamlanması için gerekli olan tüm kaynakların kullanılmasını sağlar.

  • Kalite Kontrolü: 

İyi bir proje yöneticisi, projenin kalitesinin kontrolünü yapar ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını temin eder. Bu sayede yürütülen projelerin kalitesinden ve sağlamlığından ödün verilmez. 

Proje Yönetim Nedir? 

İnşaat projelerinde ve endüstriyel pek çok projede proje yönetim aşamaları belirlemek ile bu aşamaları doğru bir şekilde uygulamak başarının olmazsa olmazlarından. Bu noktada pek çok kişinin aklına proje yönetimi nedir sorusu gelebilir. 

Proje yönetimi, belirli bir amacı veya hedefi gerçekleştirmek için kaynakları (zaman, insan gücü, bütçe, malzeme) planlama, organizasyon, yönetme, denetleme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanabilir. Bir projenin başlangıcından sonuna kadar geçen tüm aşamaları kapsar ve bu aşamalar arasında proje planlama, kaynakların tahsisi, risk yönetimi, iletişim, takım yönetimi, bütçe yönetimi ve zamanlama yer alır. Proje yönetimi, projenin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için herhangi bir sorun çıktığında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmeyi de içerir.

Proje yönetimi, birçok farklı sektörde ve endüstride kullanılır. İnşaat, mühendislik, bilişim teknolojileri, sağlık, finans ve eğitim gibi alanlarda proje yönetimi uygulanabilir. Proje yönetimi, işletmelerin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için önemli bir araçtır. Konforlu bir yaşam alanı yaratmak için duvar ses yalıtımının önemi adlı blog yazımızı da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Proje Yönetim Süreçleri?

Proje yönetim süreçleri, proje yönetimi kapsamında gerçekleştirilen ana işlemleri ifade eder. Proje yönetim süreçleri, aşağıdaki beş grup altında incelenir:

  • Başlatma Süreci:

Projelerin hedefleri ve kapsamı belirlenir, proje sponsoru ve paydaşlarla iletişim kurulur, proje yöneticisi atanır ve proje için temel bir plan hazırlanır.

  • Planlama Süreci:

Proje yöneticisi, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakları belirler ve planlar. Bu süreç, proje yönetim planı hazırlama, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, risk yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iletişim yönetimi gibi birçok alt süreçten oluşur.

  • Uygulama Süreci:

Bu süreçte, proje yönetim planı uygulanır ve projenin gerçekleştirilmesi başlar. Bu süreçte, proje takımı görevlerini yerine getirir, iletişim sıkı tutulur, kalite kontrolü yapılır ve tedarik zinciri yönetimi gerçekleştirilir.

  • Kontrol Süreci:

Bu süreç, proje performansının ölçülmesini ve izlenmesini içerir. Proje ilerlemesi, maliyetler, kalite, risk ve tedarik zinciri yönetimi sürekli olarak izlenir ve düzeltici önlemler alınır.

  • Kapatma Süreci:

Bu süreçte, proje tamamlanır, sonuçlar değerlendirilir ve raporlanır. Sonuçlar, taraflara sunulur ve proje yöneticisi proje sonlandırma raporu hazırlar. Ayrıca, proje ekipleri dağılır ve proje malzemeleri depolanır.

Bu süreçler, proje yöneticisi tarafından kontrol edilir ve proje takımı tarafından uygulanır. Proje yönetim süreçleri, projenin başarıyla tamamlanması için gerekir.

Projelendirmenin Gerektirdikleri Hizmetler?  

Proje yönetimi nedir sorusu kadar önem arz eden bir diğer husus da projelendirmenin hangi hizmetleri gerektirdiğidir. Bu doğrultuda aşağıdaki gibi bir sıralama yapılabilir:

·       Proje kapsamının belirlenmesi

·       Proje planının hazırlanması

·       Risk yönetimi

·       Kaynak planlaması

·       İş planı hazırlama

·       İletişim yönetimi

·       Performans ölçümü ve raporlama

·       Proje sonlandırma